Close

District Collectors Of Kozhikode

District Collectors Of Kozhikode
Sl. No Name Period
From To
1 Shri. P.K NAMBIAR 01-01-1957 15-02-1957
2 Shri. K.K RAMANKUTTY 15-05-1957 06-04-1958
3 Shri. S ANANTA KRISHNAN 15-04-1958 20-05-1960
4 Shri. R GOPALASWAMI 25-05-1960 04-04-1962
5 Shri. K.V RAMAKRISHNA AYYAR 04-04-1962 05-11-1962
6 Shri. ZACHARIA MATHEW 05-11-1962 29-03-1965
7 Shri. U MAHABALARAO 11-04-1965 02-06-1967
8 Shri. N KALEESWARAN 02-06-1967 17-06-1968
9 Shri. M JOSEPH 27-06-1968 07-04-1969
10 Shri. K.V VIDYADHARAN 08-04-1969 03-02-1970
11 Shri. P.M ABRAHAM 04-02-1970 27-04-1970
12 Shri. M JOSEPH 16-05-1970 19-04-1971
13 Shri. K.L.N RAO 19-04-1971 07-04-1972
14 Shri. M.G.K MURTHY 10-04-1972 14-05-1975
15 Shri. K THYYUNNI NAIR 14-05-1975 31-05-1978
16 Shri. K.M BALAKRISHNAN 02-06-1978 25-05-1981
17 Shri. U JAYANARAYANAN 25-05-1981 06-02-1982
18 Shri. M.K RAVINDRANATHAN 06-02-1982 10-09-1984
19 Shri. PADMANABHAN NAMBIAR 11-09-1984 31-03-1985
20 Shri. N.K NARAYANA KURUP 18-04-1985 30-06-1986
21 Shri. K JAYAKUMAR 02-07-1986 02-12-1988
22 Shri. U JAYANARAYANAN 02-12-1988 30-03-1991
23 Shri. L.C GOYAL 19-04-1991 18-04-1992
24 Shri. ANAND KUMAR 18-04-1992 07-06-1992
25 Shri. AMITABH KANT 27-06-1992 12-12-1994
26 Shri. U.K.S CHAUHAN 12-12-1994 01-03-1997
27 Shri. MANOJ JOSHI 01-03-1997 03-07-1999
28 Smt. Dr. USHA TITUS 03-07-1999 11-06-2001
29 Shri. BISHWANATH SINHA 11-06-2001 14-06-2002
30 Shri. T.O SOORAJ 14-06-2002 13-07-2004
31 Smt. RACHANA SHAH 19-07-2004 29-07-2006
32 Shri. Dr. A JAYATHILAK 31-07-2006 24-11-2006
33 Shri. B SRINIVAS 24-11-2006 23-12-2006
34 Shri. Dr. A JAYATHILAK 03-04-2007 02-02-2009
35 Shri. Dr. P.B SALIM 02-02-2009 24-10-2009
36 Shri. Dr. P.B SALIM 20-11-2009 14-03-2012
37 Shri. K.V MOHAN KUMAR 02-04-2012 27-04-2013
38 Smt. C.A LATHA 27-05-2013 21-02-2015
39 Shri. N PRASANTH 23-02-2015 20-02-2017
40 Shri. U.V JOSE 20-02-2017 13-11-2018
41 Shri. S SAMBASIVA RAO 15-11-2018 12-07-2021
42 Shri. Dr. N TEJ LOHIT REDDY 12-07-2021 06-03-2023
43 Smt. A GEETHA 16-03-2023 18-10-2023
44 Shri. SNEHIL KUMAR SINGH 19-10-2023 PRESENT