അടയ്ക്കുക

സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും, അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക:

സന്ദർശിക്കുക: http://lsgkerala.gov.in/ml/welfarepension

പഞ്ചായത്ത്‌ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയം കോഴിക്കോട്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്, കോഴിക്കോട്- 673020
സ്ഥലം : കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ് | നഗരം : കോഴിക്കോട് | പിന്‍ കോഡ് : 673020
ഫോണ്‍ : 04952371799 | ഇ-മെയില്‍ : ddpkzd[at]gmail[dot]com