അടയ്ക്കുക

മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യതാനയം

 

തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യതാനയം ഗൂഗിൾ പ്ലേയ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യത നയം 01-04-2019 31-05-2019 ഡൌൺലോഡ് (121 KB)