അടയ്ക്കുക

റേഷൻ കാർഡ്

പുതിയ റേഷന്‍കാര്‍ഡിനുള്ള  അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും, മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും  പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ  സിവില്‍സപ്ലൈസ്‌കേരള[ഡോട്ട്]ജിഒവി[ഡോട്ട്]ഇന്‍    പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക.

സന്ദർശിക്കുക: http://www.civilsupplieskerala.gov.in

ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്

ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് -673020
സ്ഥലം : കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ് | നഗരം : കോഴിക്കോട് | പിന്‍ കോഡ് : 673020
ഫോണ്‍ : 04952374798 | ഇ-മെയില്‍ : dsokkd[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in