അടയ്ക്കുക

ഉപഭോക്തൃ ഫോറം

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും,ഉപഭോക്തൃ അവകാശ സംഘടനകൾക്കും, ഉപഭോക്തൃ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, ഉപഭോക്തൃ അവകാശവും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കന്‍ഫോനെറ്റ്.എന്‍ഐസി.ഇന്‍ എന്ന വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക

സന്ദർശിക്കുക: http://confonet.nic.in/

ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര ഫോറം

രണ്ടാം നില, ബി-ബ്ലോക്ക്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് - 673020
സ്ഥലം : കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ് | നഗരം : കോഴിക്കോട് | പിന്‍ കോഡ് : 673020
ഫോണ്‍ : 04952370455 | ഇ-മെയില്‍ : confo-kz-kl[at]nic[dot]in