അടയ്ക്കുക

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ്

മെഡിക്കൽകോളേജ് റോഡ് കോഴിക്കോട്

ഇ-മെയില്‍ : academicmcc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04952359645
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://calicutmedicalcollege.ac.in/

ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

കണ്ണൂർ റോഡ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഓ,

ഫോണ്‍ : 4952383220

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോഴിക്കോട്

എൻഐടി കാമ്പസ് പി.ഓ, കാലിക്കറ്റ് മുക്കം റോഡ്, കട്ടങ്ങൽ, കോഴിക്കോട്, കേരള 673601

ഫോണ്‍ : 4952286106
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.nitc.ac.in