അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികൾ

മെട്രോമെഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡിയാക് സെന്റർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

തോണ്ടയാഡ് ബൈ പാസ് റോഡ്, ഹില്ലൈറ്റ് മാളിന് സമീപം, കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673014

ഇ-മെയില്‍ : info[at]micc[dot]in
ഫോണ്‍ : 04956615555
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.micc.in/
Pincode: 673014

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

മൈത്ര ആശുപത്രി

Building No. 38/2208-B, Karaparamba – Kunduparamba Mini Bypass Road, Edakkad Post, Calicut , Kerala, India.

ഇ-മെയില്‍ : info[at]meitra[dot]com
ഫോണ്‍ : 4957123456
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://meitra.com/
Pincode: 673005

സ്റ്റാർകെയർ ആശുപത്രി

N H Bypass Junction, Near Thondayad, Kozhikode, Kerala

ഇ-മെയില്‍ : info[at]starcarehospitals[dot]com
ഫോണ്‍ : 4952489000
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.starcarehospitals.com
Pincode: 673017

സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

ഇ-മെയില്‍ : principalmcc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 4952350216
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.govtmedicalcollegekozhikode.ac.in
Pincode: 673008