അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കോഴിക്കോട് – ബാലുശ്ശേരി റോഡ് – അധിക ഭൂമി – 11(1) വിജ്ഞാപനം 18/03/2024 കാണുക (348 KB)
കോഴിക്കോട് – ബലുശ്ശേരി റോഡ് – അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ – എസ്.ഐ.എ റിപ്പോര്‍ട്ട് 23/02/2024 കാണുക (9 MB)
വെള്ളയിൽ ആർ യു ബി – ആർആർ പാക്കേജ് 21/02/2024 കാണുക (81 KB)
കോഴിക്കോട് – ബാലുശ്ശേരി റോഡ് – ആർആർ പാക്കേജ് 21/02/2024 കാണുക (280 KB)
കുട്ടോത് അറ്റകുണ്ടു കടവ് റോഡ് 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 20/12/2023 കാണുക (549 KB)
എൽ എ- നടേരിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം & അപ്രോച്ച് റോഡ്-എസ്ഐഎ പഠന അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 22/11/2023 കാണുക (6 MB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർ ആർ സ്കീം 22/11/2023 കാണുക (126 KB)
എൽ എ പന്തീർപാടം ജംഗ്ഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർ ആർ സ്കീം 22/11/2023 കാണുക (64 KB)
എൽ എ ബേപ്പൂർ ചെറുവണ്ണൂർ റോഡ് സർക്കാർ തീരുമാനം 22/11/2023 കാണുക (182 KB)
എൽ എ ഫിറോക്ക് റോബ് അപ്രോച്ച് റോഡ് 11(1) അറിയിപ്പ് 10/10/2023 കാണുക (175 KB)