അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
11(1) എൽ.എ – അരീക്കാട് ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 08/07/2024 കാണുക (243 KB)
എൽ.എ- അയനിക്കാട് കോയമ്പ്രത്ത്കണ്ടി കടവ് – ഗവ. തീരുമാനം 06/07/2024 കാണുക (108 KB)
അടിവാരം 110 കെ വി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 10/06/2024 കാണുക (117 KB)
എൽ എ – നടേരിക്കടവ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം 14/05/2024 കാണുക (91 KB)
എൽ എ – അകലാപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള തോറായിക്കടവ് പാലം 14/05/2024 കാണുക (119 KB)
കോഴിക്കോട് – ബാലുശ്ശേരി റോഡ് – അധിക ഭൂമി – 11(1) വിജ്ഞാപനം 18/03/2024 കാണുക (348 KB)
കോഴിക്കോട് – ബലുശ്ശേരി റോഡ് – അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ – എസ്.ഐ.എ റിപ്പോര്‍ട്ട് 23/02/2024 കാണുക (9 MB)
വെള്ളയിൽ ആർ യു ബി – ആർആർ പാക്കേജ് 21/02/2024 കാണുക (81 KB)
കോഴിക്കോട് – ബാലുശ്ശേരി റോഡ് – ആർആർ പാക്കേജ് 21/02/2024 കാണുക (280 KB)
കുട്ടോത് അറ്റകുണ്ടു കടവ് റോഡ് 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 20/12/2023 കാണുക (549 KB)