അടയ്ക്കുക

പൊതു സേവനങ്ങൾ

ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെടുക

 

കോളേജ് / സർവകലാശാല

കേരള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

വെസ്റ്റ് ഹിൽ , കോഴിക്കോട്

ഫോണ്‍ : 04952383924

ഗവ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

മീഞ്ചന്ത , കോഴിക്കോട് 673018

ഫോണ്‍ : 04952320694

ദേവഗിരി കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

ദേവഗിരി, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673008

ഫോണ്‍ : 4952355901
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://devagirijournals.com/

പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജ്

മലപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673009

ഫോണ്‍ : 4952371696
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://providencecollegecalicut.com/

ഫാറൂഖ് കോളേജ്

ഫാറൂഖ് കോളേജ് റോഡ്, കോഴിക്കോട്, കേരള 673632

ഫോണ്‍ : 4952440660

മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്

എം സി സി ക്രോസ് റോഡ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673004

ഫോണ്‍ : 4952765679

പ്ലാനറ്റോറിയം

റീജിയണൽ സയന്സ് സെന്റർ പ്ലാനറ്റേറിയം

റീജിയണൽ സയൻസ് സെൻറർ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റോറിയം ജാഫർഖാൻ കോളനിക്ക് സമീപം കോഴിക്കോട് - 673006

ഫോണ്‍ : 04952770571
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://rscpcalicut.org

ബാങ്കുകള്‍

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കോഴിക്കോട്

എൽഐസി കെട്ടിടം , എസ്.എം. സ്ട്രീറ്റ്, പാളയം ,കോഴിക്കോട് 673001

ഫോണ്‍ : 04952722637

എസ്ബിഐ കാലിക്കറ്റ്

ബാങ്ക് റോഡ് , മാനാഞ്ചിറ കാലിക്കറ്റ്

ഇ-മെയില്‍ : sbi[dot]00861[at]sbi[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04952721421
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.sbi.co.in

തപാല്‍

പി എം ജി

കണ്ണൂർ റോഡ് നടക്കാവ് കോഴിക്കോട് 673006

ഫോണ്‍ : 04952767034
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊയിലാണ്ടി

കൊയിലാണ്ടി 673305

ഫോണ്‍ : 04962620360
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോഴിക്കോട്

കണ്ണൂർ റോഡ് , മാനാഞ്ചിറ

ഫോണ്‍ : 04952722597
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.indiapost.gov.in/

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് 673020

ഫോണ്‍ : 04952371686
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വടകര

എടോടി വടകര 673101

ഫോണ്‍ : 04962522230
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in

വൈദ്യുതി

കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചീഫ് എഞ്ചിനിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നോർത്ത്

വൈദ്യുതി ഭവനം, നടക്കാവ് പി.ഓ, കോഴിക്കോട് - 673011

ഫോണ്‍ : 04952361944

കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർത്ത്

വൈദ്യുതി ഭവനം, നടക്കാവ് പി.ഓ, കോഴിക്കോട് - 673011

ഫോണ്‍ : 04952766962

കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചീഫ് എൻജിനീയർ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോർത്ത്

വൈദ്യുതി ഭവനം, നടക്കാവ് പി.ഓ, കോഴിക്കോട് - 673011

ഇ-മെയില്‍ : ceccn[at]kseb[dot]in
ഫോണ്‍ : 04952765902

ആശുപത്രികൾ

കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്

KOZHIKODE DISTRICT CO-OPERATIVE HOSPITAL LTD Eranhipalam Kozhikode.

ഇ-മെയില്‍ : kdchcalicut[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04952709300
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kdchcalicut.com
Pincode: 673006

ഗവൺമെന്റ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ

ജിഎച്ച് റോഡ്, പാളയം, കോഴിക്കോട്, കേരള 673001

ഫോണ്‍ : 04952721680

ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോട് (ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ)

റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, കോഴിക്കോട് ബീച്ച്,

ഇ-മെയില്‍ : gghkozhikode[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 4952365917
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://gghbeach.com/

നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ

മാവൂർ റോഡ്, പോൾപായ മാന, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673001

ഫോണ്‍ : 04954152222
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.nationalhospitals.com

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ്

മെഡിക്കൽകോളേജ് റോഡ് കോഴിക്കോട്

ഇ-മെയില്‍ : academicmcc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04952359645
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://calicutmedicalcollege.ac.in/

ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

കണ്ണൂർ റോഡ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഓ,

ഫോണ്‍ : 4952383220

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോഴിക്കോട്

എൻഐടി കാമ്പസ് പി.ഓ, കാലിക്കറ്റ് മുക്കം റോഡ്, കട്ടങ്ങൽ, കോഴിക്കോട്, കേരള 673601

ഫോണ്‍ : 4952286106
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.nitc.ac.in

നഗരസഭകള്‍

കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കൊടുവള്ളി

കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കൊയിലാണ്ടി പി. ഓ. കോഴിക്കോട് - 673305

ഇ-മെയില്‍ : secretarykldy[at]rediffmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04962621913
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.quilandymunicipality.in
വിഭാഗം / തരം: മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പയ്യോളി

ഫെറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ഫെറോക്ക്

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

മുക്കം

രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി

രാമനാട്ടുകര 673633