അടയ്ക്കുക

ടൂറിസം

തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും അറബിക്കടലിനുമിടയിലാണ് കോഴിക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൗരാണിക കാലത്ത് കോഴിക്കോട് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു.കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ പേരിന് ആംഗ്ലിക്കൻ നാമം ഉണ്ട്.

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരം, ഫിനീഷ്യന്മാർ, അറബികൾ, ചൈനീസ് കടൽമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ അവർ സ്വീകരിച്ചു. 1498 ൽ വാസ്കോ ഡ ഗാമ അതിന്റെ തീരങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡച്ചുകാർക്ക് ഫ്രഞ്ച്, പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു വഴിയൊരുക്കി. കിഴക്കൻ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി കോഴിക്കോട് ‘സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നഗരം’ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

കോഴിക്കോട്ടെ നിന്ന് കൈമാറിയ കൈകൊണ്ട് തുണി തുരുത്തിയിൽ നിന്ന് കാലിക്കോട്ട് എന്ന പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു.സമൃദ്ധമായ അന്തർദ്ദേശീയ വ്യാപാരം മൂലം കേരളീയ രാജാക്കന്മാരിൽ സാമൂതിരി കിരീടം ശക്തമായി. സാമുതിരി രാജാക്കന്മാർ വള്ളുവനാട്ടിലെ രാജന്മാരുടെ കാവൽ ശത്രുക്കളായിരുന്നു.യുദ്ധത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനു പകരം യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വള്ളുവനാട് രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ 12 വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന മാമാങ്കം ഉത്സവത്തെ പിടികൂടിയപ്പോൾ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു.

അപമാനത്തിന് പ്രതികാരമായി വള്ളുവനാട് രാജാക്കന്മാർ ചാവേർ പാഡ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡാണ് സമീഥരിയെ വധിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത്.1498 മേയ് മാസത്തിൽ വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഒരു നാവികപ്പടയുടെ തലവൻ എത്തി, ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറന്നു.മൈസൂർ ടിപ്പു സുൽത്താനെ തോൽപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോഴിക്കോട്ടും ബാക്കിയുള്ള മലബാറിലും ചരക്കുവാനായി.