അടയ്ക്കുക

താലൂക്ക്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ
എസ്. നമ്പർ താലൂക്കിന്റെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐഡി
1 കോഴിക്കോട് താലൂക്ക്  04952372966  tahkkd[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
2 കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക്  04962620235  tahsildarkldy[at]gmail[dot]com
3 വടകര താലൂക്ക്  04962522361  talukofficevadakara[at]gmail[dot]com
4 താമരശ്ശേരി താലൂക്ക്  04952223088  thamarasserytahsildar[at]gmail[dot]com