അടയ്ക്കുക

സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

ഇ-മെയില്‍ : principalmcc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 4952350216
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.govtmedicalcollegekozhikode.ac.in
Pincode: 673008