അടയ്ക്കുക

പി വി ആസ് ആശുപത്രി

Railway Station Road Kozhikode-673002 ph: 0495 2707270 2707222 2707333

ഇ-മെയില്‍ : info[at]pvshospital[dot]com
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.pvshospital.com
Pincode: 673002