അടയ്ക്കുക

കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കൊയിലാണ്ടി പി. ഓ. കോഴിക്കോട് - 673305

ഇ-മെയില്‍ : secretarykldy[at]rediffmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04962621913
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.quilandymunicipality.in
വിഭാഗം / തരം: മുനിസിപ്പാലിറ്റി