അടയ്ക്കുക

ബാങ്കുകള്‍

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കോഴിക്കോട്

എൽഐസി കെട്ടിടം , എസ്.എം. സ്ട്രീറ്റ്, പാളയം ,കോഴിക്കോട് 673001

ഫോണ്‍ : 04952722637

എസ്ബിഐ കാലിക്കറ്റ്

ബാങ്ക് റോഡ് , മാനാഞ്ചിറ കാലിക്കറ്റ്

ഇ-മെയില്‍ : sbi[dot]00861[at]sbi[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04952721421
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.sbi.co.in

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കോഴിക്കോട്

ഷഫീർ കോംപ്ലക്സ്, കണ്ണൂർ റോഡ്, കോഴിക്കോട്, കേരള 673001

ഫോണ്‍ : 9020667777

കാനറ ബാങ്ക്

18 395, Samooham Road, , P.b.no.554, Chalappuram, Calicut-673002.

ഫോണ്‍ : 04952701392
Pincode: 673002

കാനറ ബാങ്ക് ചെറൂട്ടി റോഡ്

ചെറൂട്ടി റോഡ് , കോഴിക്കോട് 673001

ഫോണ്‍ : 04952366046

കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്

മാവൂർ ആർ.ഡി, താഴേക്കോട് , കോഴിക്കോട്, കേരളം 673004

ഫോണ്‍ : 4952727909