അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പട്ടയമേള 17-12-2018

പട്ടയമേള 17-12-2018

15/12/2018 15/01/2019 കാണുക (86 KB)
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കേരളം ലളിതകലാ അക്കാദമി 2016-2017 വര്ഷത്തേക് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സ്കോളർഷിപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു 

19/05/2018 19/06/2018 കാണുക (28 KB)