അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മേട്രന്‍,വാര്‍ഡന്‍,ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എംപ്ലോയി,സ്വീപ്പര്‍ എന്നിവയിലേക്ക്  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

19/05/2018 19/06/2018 കാണുക (38 KB)