അടയ്ക്കുക

മലബാർ വേൾഡ് കയാക്ക് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് 2018

  • തുടക്കം: 18/07/2018
  • അവസാനം: 22/07/2018

ഡി.ടി.പി.സി. കോഴിക്കോട്, മദ്രാസ് ഫൺ ടൂളുകൾ കേരള ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി സഘടിപ്പിക്കുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക സാഹസിക ഉത്സവം മലബാർ നദി ഫെസ്റ്റിവൽ.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയകരമായ വിജയത്തിന് ശേഷം മലബാർ ഉത്സവം ഈ വർഷം ജൂലൈ 18 മുതൽ 22 വരെ ആണ്. “വലിയ, കൂടുതൽ മികച്ചതും വിഷമകരവും “ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 150 പേർ പങ്കെടുക്കുന്നതും ജലനിരപ്പിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും ഈ വർഷത്തെ മത്സരത്തിൽ തുടക്കക്കാർ , ഇന്റർമീഡിയറ്  കയ്കെർസ് പിന്നെ  പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലെ സമ്മാനങ്ങൾ മികച്ച പാഡ്ഡ്‌ലേഴ്‌സ് നല്കപ്പെടുന്നതാണ് . എല്ലാവർക്കുമായി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അതിനാൽ നദിയിൽ വെച്ച കാണാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക : http://www.malabarfest.com