അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൽ.എ.മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 13/12/2021 കാണുക (272 KB)
എൽ എ- ഒല്ലൂർക്കടവ് പാലം – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 09/12/2021 കാണുക (171 KB)
എൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 04/12/2021 കാണുക (7 MB)
എൽ എ സിറാജ് ഫ്ളൈ ഓവർ എറാറ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 22/11/2021 കാണുക (119 KB)
എൽ എ ചെറുകുളം അംശകച്ചേരി റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ 05/11/2021 കാണുക (56 KB)
എൽ എ സിറാജ് ഫ്ലൈ ഓവർ ആർആർ പാക്കേജ് സ്കീം പബ്ലിഷിംഗ് 29/10/2021 കാണുക (139 KB)
Coastal Highway – Beypore Bridge across Chaliyar river – Rehabilitaion & Resettlement Package 01/10/2021 കാണുക (97 KB)
ൽ എ പാവങ്ങാട് ർ ഓ ബി 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 13/08/2021 കാണുക (91 KB)
ൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്നു 13/08/2021 കാണുക (168 KB)
ൽ എ – ഒല്ലൂർക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് – ർ ർ പാക്കേജ് 06/08/2021 കാണുക (72 KB)