അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൽ എ കല്ലേരി ചെട്ടിക്കടവ് എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു – റെജി 24/03/2022 കാണുക (509 KB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ കൊളത്തറ 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 16/03/2022 കാണുക (110 KB)
എൽ എ – കെ റെയിൽ – 4(1) അറിയിപ്പ് 16/02/2022 കാണുക (38 KB)
കല്ലേരി ചെട്ടിക്കടവ് 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 27/01/2022 കാണുക (122 KB)
എൽ എ കരിൽ – 4 (1) അറിയിപ്പ് 24/01/2022 കാണുക (139 KB)
എൽ എ മാനാഞ്ചിറ – വെള്ളിമാടുകുന്ന് 11(1) അറിയിപ്പ് 04/01/2022 കാണുക (348 KB)
എൽ എ പാവങ്ങാട് റോബ് സിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 23/12/2021 കാണുക (7 MB)
എൽ എ പാവങ്ങാട് റോബ് അഭ്യർത്ഥന ഒടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക 11(1) അറിയിപ്പ് 21/12/2021 കാണുക (143 KB)
എൽ എ മാനാഞ്ചിറ – വെള്ളിമാടുകുന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന 20/12/2021 കാണുക (170 KB)
എൽ എ പാവങ്ങാട് റോബ് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 13/12/2021 കാണുക (143 KB)