അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ൽ എ – പൂക്കാട് – തോറായിക്കടവ് റോഡിന്റെ മൗത്ത് വീതി കൂട്ടൽ 25/05/2022 കാണുക (2 MB)
ൽ എ കല്ലേരി ചെട്ടിക്കടവ് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 25/05/2022 കാണുക (648 KB)
ൽ എ ചെറുകുളം അംശകത്തിച്ചേരി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓർഡർ 12/05/2022 കാണുക (137 KB)
എൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് ആർ ആർ പദ്ധതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 12/05/2022 കാണുക (189 KB)
എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് വെള്ളയിൽ ആർ യു ബി 09/05/2022 കാണുക (3 MB)
ലാ ആ – കുട്ടോത്ത് – അട്ടക്കുണ്ട് റോഡ് – എക്സ്റ്റൻഷൻ 05/05/2022 കാണുക (135 KB)
എൽ.എ.നടമ്മൽകടവ് വിപുലീകരണ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 05/05/2022 കാണുക (165 KB)
എൽ എ പാവങ്ങാട് ആർ ഒ ബി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആർആർ പദ്ധതി 05/05/2022 കാണുക (33 KB)
എൽ എ – പൂക്കാട് – തോറായിക്കടവ് റോഡിന്റെ വായ വീതി കൂട്ടുന്നു 07/04/2022 കാണുക (2 MB)
എൽ എ സിറാജ് ഫ്ലൈ ഓവർ അഭ്യർത്ഥന RR പാക്കേജ് അംഗീകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ -REG 05/04/2022 കാണുക (84 KB)