അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ൽ എ പവൻഗഢ് ർ ഓ ബി റിക്വസ്റ്റ് ടു പബ്ലിഷ് 19(1) ഡിക്ലറേഷൻ 10/08/2022 കാണുക (130 KB)
4(1) അറിയിപ്പ് 05/08/2022 കാണുക (174 KB)
എൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് അവാർഡ് അന്വേഷണ അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 23/07/2022 കാണുക (5 MB)
ൽ എ – ആനക്കാംപൊയിൽ ട്വിൻ ട്യുന്നേൽ – ആസ് ഐ എ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് 22/07/2022 കാണുക (8 MB)
ൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ടു പബ്ലിഷ് 19(1) ഡിക്ലറേഷൻ 18/07/2022 കാണുക (508 KB)
ൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ കൊളത്തറ റിക്വസ്റ്റ് ട്ടോ പബ്ലിഷ് ർ ർ പാക്കേജ് അപ്പ്രൂവൽ 27/06/2022 കാണുക (64 KB)
ആർആർ പാക്കേജ് അംഗീകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ൽ എ പാവങ്ങാട് ർ ഓ ബി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 27/06/2022 കാണുക (47 KB)
ൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ട്ടോ പബ്ലിഷ് ർ ർ പാക്കേജ് അപ്പ്രൂവൽ 27/06/2022 കാണുക (169 KB)
ൽ എ – മൗത് വിടേണിങ് ഓഫ് പൂക്കാട് – തോറയിക്കടവ് റോഡ് – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/06/2022 കാണുക (169 KB)
ൽ എ വലിയപാലം ബ്രിഡ്ജ് അറ്റ് പുതിയപാലം റിക്വസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/06/2022 കാണുക (123 KB)