അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൽ എ ചെമ്പ്കടവ് പാലം 11(1) അറിയിപ്പ് 26/05/2023 കാണുക (191 KB)
ൽ എ – അടിവാരം 110 കെ വി സുബ്സ്റ്റേഷൻ – സ് ഐ എ – ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് 19/05/2023 കാണുക (4 MB)
എൽ എ ഫെറോക് കരുവന്തിരുത്തി 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 03/05/2023 കാണുക (119 KB)
എൽ എ അരീക്കാട് ഫ്ലൈ ഓവർ എസ് ഐ എറിപ്പോർട്ട് 18/04/2023 കാണുക (8 MB)
എൽ എ ബി സി റോഡ് 4(1) അറിയിപ്പ് 17/03/2023 കാണുക (139 KB)
എൽ എ പന്തീർപാടം ജങ്ഷൻ എസ ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 17/03/2023 കാണുക (1 MB)
എൽ എ – അടിവാരം 110 KV സുബ്സ്റ്റേഷൻ – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 17/03/2023 കാണുക (163 KB)
കുറ്റ്യാടി ബൈപാസ് – 11(1) വിജ്ഞാപനം 15/03/2023 കാണുക (2 MB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/03/2023 കാണുക (271 KB)
എൽ എ പുതിയങ്ങാടി മാളിക്കടവ് 4(1) അറിയിപ്പ് 06/03/2023 കാണുക (150 KB)