അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തൊണ്ടിൽക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് -സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 17/02/2020 കാണുക (4 MB)
ഉള്ളൂർക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് – സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 17/02/2020 കാണുക (8 MB)
LA – പെരാംബ്ര ബൈപാസ് – ഫോം നമ്പർ 9 നോട്ടീസ് 01/02/2020 കാണുക (139 KB)
LA – പെരാംബ്ര ബൈപാസ് – കരട് പുനരധിവാസ, പുനരധിവാസ പദ്ധതി 01/02/2020 കാണുക (139 KB)
ൽ എ ചെടിയാളക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പ് ശുപാർശ 24/01/2020 കാണുക (421 KB)
ൽ എ ചെടിയാളക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 23/01/2020 കാണുക (3 MB)
ൽ എ ഐ ടി പാർക്ക് 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 03/12/2019 കാണുക (177 KB)
ൽ എ – മാങ്കാവ് – മേത്തോട്ടുതാഴം റോഡ് വിടേണിങ് – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (292 KB)
ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് ഞുന്ച്റേൻ – 19(1) ഡിക്ലറേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (255 KB)
ൽ എ – കൊടുവള്ളി സിരാജ് ഫ്‌ളൈഓവർ – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (152 KB)