അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ൽ എ – തീരദേശ ഹൈവേയ്ക്കുള്ള ബേപൂർ പാലം – 4 (1) അറിയിപ്പ് 09/11/2020 കാണുക (219 KB)
ഒല്ലോർക്കഡാവ് പാലം – 11 (1) അറിയിപ്പ് 09/11/2020 കാണുക (162 KB)
ൽ എ – തീരദേശ ഹൈവേയ്ക്കുള്ള കുഞ്ചലിമരകകർ പാലം – 4 (1) വിജ്ഞാപനം 09/11/2020 കാണുക (223 KB)
ൽ എ – മുറാദ് ർ ഓ ബി – 19(1) ഡിക്ലറേഷൻ 09/11/2020 കാണുക (139 KB)
ൽ എ – കോഴിക്കോട് – ബാലുസ്സേരി റോഡ് വീതികൂട്ടൽ – 11 (1) അറിയിപ്പ് 02/11/2020 കാണുക (520 KB)
തോറയിക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് -4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 21/10/2020 കാണുക (122 KB)
ചെടിയാളക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 21/10/2020 കാണുക (199 KB)
ഷാർജ പ്രൊജക്റ്റ് -11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 16/10/2020 കാണുക (215 KB)
ൽ എ – കല്ലുതങ്കടവ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് – കരട് പ്രഖ്യാപനം 01/10/2020 കാണുക (429 KB)
ൽ എ -ഫെറോക്ക് കടലുണ്ടി റെയിൽ‌വേ ഓവർ‌ബ്രിഡ്ജ്- ആർ & ആർ പാക്കേജ്-സ്കീം 24/08/2020 കാണുക (113 KB)