അടയ്ക്കുക

സ്റ്റേജ് 1 പോസ്റ്റിങ്ങ് ഒഫീഷ്യൽസ്

 

നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ഡൗൺലോഡ്/ലിങ്കുകൾ
വടകര ഡൗൺലോഡ് (2 MB)
കുറ്റ്യാടി ഡൗൺലോഡ് (1 MB)
നാദാപുരം ഡൗൺലോഡ് (2 MB)
കൊയിലാണ്ടി ഡൗൺലോഡ് (2 MB)
പേരാമ്പ്ര ഡൗൺലോഡ് (2 MB)
ബാലുശ്ശേരി ഡൗൺലോഡ് (1 MB)
ഏലത്തൂർ ഡൗൺലോഡ് (1,019 KB)
കോഴിക്കോട് നോർത്ത് ഡൗൺലോഡ് (5 MB)
കോഴിക്കോട് തെക്ക് ഡൗൺലോഡ് (4 MB)
ബേപ്പൂർ ഡൗൺലോഡ് (2 MB)
കുന്നമംഗലം ഡൗൺലോഡ് (2 MB)
കൊടുവള്ളി ഡൗൺലോഡ് (2 MB)
തിരുവമ്പാടി ഡൗൺലോഡ് (803 KB)