ആര് ആരാണ്?

കളക്ടർ

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
collector kozhikode ശ്രി സീരാം സാംബശിവ റാവു ഐ.എ.എസ്ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മാസ്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്dckzk[dot]ker[at]nic[dot]inകോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പിഒ, കോഴിക്കോട്04952371400

കളക്ടറേറ്റ്

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
സബ് കളക്ടർ വിഘ്‌നേശ്വരിസബ് ഡിവിഷണൽ. മജിസ്‌ട്രേറ്റ്rdo[dot]kkd[at]gmail[dot]comകോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പിഒ, കോഴിക്കോട്04952375458
ചിത്രങ്ങളില്ല റോഷ്‌നി നാരായണൻഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) & എഡിഎം കോഴിക്കോട്adm[dot]kzk[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]inകോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പിഒ, കോഴിക്കോട്04952371062

എം പി

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
k muraleedharn കെ മുരളീധരൻഎംപിkmuraleedharan[at]gmail[dot]comജ്യോതിസ് കൗഡിആർ ട്രിവാൻഡറും9495305555
ragavan mp എംകെ രാഘവൻഎം പിcalicutmp[at]yhoo[dot]co[dot]inഅശോക മദുരവണം Civil സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട്04952376622